Tugas dan Fungsi

Pusat Pemanfaatan dan Inovasi IPTEK LIPI mempunyai tugas melaksanakan pemanfaatan dan inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut di atas, Pusat Pemanfaatan dan Inovasi IPTEK LIPI menyelenggarakan fungsi:

  1. Penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program pemanfaatan dan inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi;
  2. Pelaksanaan manajemen kekayaan intelektual;
  3. Pelaksanaan inkubasi teknologi;
  4. Pelaksanaan alih teknologi dan inovasi;
  5. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
  6. Pengelolaan sarana dan prasarana; dan
  7. Pelaksanaan urusan tata usaha.